OMGEVING

We hebben voor iedereen wat wils
in onze gevarieerde omgeving

4 uur geleden voor het laatst geboekt
We zien u graag in ons streekpark!

Mens en milieu

Klein Oisterwijk bevindt zich in een prachtig landschap waarop we zuinig maar ook trots mogen zijn. Wij vinden dan ook dat we extra ons best moeten doen om dit landschap te behouden maar ook te versterken. Onze inspanningen hebben geleid tot de uitreiking van twee certificaten:

Green Key certificaat

Trots kunnen wij u melden dat we ook dit jaar weer de gouden Green Key hebben ontvangen. De Green Key is hét internationale keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche die serieus en controleerbaar bezig zijn met de milieuzorg op het bedrijf. De Green Key staat garant voor de inzet van de ondernemer om meer aan het milieu te doen dan de wet- en regelgeving van hem verlangt. Wij zijn aangesloten bij coöperatie het Groene woud en hebben voor onze inspanningen een certificaat ontvangen. De coöperatie is een interessante partner voor alle bedrijven die zich verbonden voelen met Nationaal Landschap Het Groene Woud. De aangesloten bedrijven profiteren van de marketing-, promotie en sales inspanningen van de coöperatie. Ook biedt de coöperatie de aangesloten leden mogelijkheden nieuwe activiteiten op te starten. Als tegenprestatie zorgen de leden van de coöperatie ervoor dat de kwaliteiten van Het Groene Woud versterkt worden, door bijvoorbeeld aanleg van landschapselementen. Het merk Het Groene Woud staat voor kwaliteit, is streekgebonden, draagt bij aan de versterking en instandhouding van omgevingswaarden en stimuleert de regionale economie.

Fietsen is gezond en dat willen wij bevorderen!

Wij steunen stichting wielerronde Moergestel/Oisterwijk. Deze stichting heeft als doelstelling: Het bevorderen van de wielersport in het algemeen en in de regio Moergestel/Oisterwijk in het bijzonder.

Om de belangstelling voor de wielersport met name in de regio Midden Brabant te vergroten is naamsbekendheid van de stichting noodzakelijk. Deze naamsbekendheid wordt tot op heden verkregen door het jaarlijks organiseren van wielerevenementen in de vorm van de Rabo Komtoer voor de jeugd en de Rabo Weekend Cyclocross voor zowel de jeugd als de senioren. Het parcours van de Komtoer ligt in het centrum van Moergestel en het parcours van de veldrit ‘de Heiberg’ ligt in en tegen het fraaie bos- en vennengebied aan de Zandstraat, centraal tussen de kernen Moergestel en Oisterwijk van de gemeente Oisterwijk.

In elk seizoen beschikbaar

INFORMATIE OF MEER WETEN?
   +31 13 528 20 59