DE OISTERWIJKSE NATUUR

Wandel. Fiets. Geniet.

2 uur geleden voor het laatst geboekt
We zien u graag in ons streekpark!

80 Vennen

In de Oisterwijkse Bossen kun je heerlijk fietsen en wandelen door het bos en langs de vele vennen, die elk seizoen bijzonder zijn! Ontdek de vele paadjes en speur naar spechten en reeën. Of ga een speurtocht of activiteit doen bij het bezoekerscentrum Oisterwijk van Natuurmonumenten. De tientallen vennen stammen uit de laatste ijstijd. De meeste zijn gevormd door de wind: die sleet de laagtes uit en stoof het zand op tot grote hopen eromheen. Later vulden de kommen zich met regenwater. Je kunt allerlei vogels zien op het water: futen, aalscholvers, en eenden zoals de tafeleend, kuifeend en wintertaling. Dankzij passend beheer van Natuurmonumenten groeien er langs en in het water bijzondere planten zoals oeverkruid, moerashertshooi en zeldzame sieralgen. Aan het einde van de 19de eeuw werden hectares grove dennen aangeplant. Het hout werd gebruikt voor de mijn- en scheepsbouw. Natuurmonumenten heeft ervoor gezorgd dat deze eentonige dennenakkers veranderd zijn in veel gevarieerder bos. Het geroffel van de vele spechten is het bewijs dat de aanpak werkt. Dood hout en omgevallen bomen blijven liggen. Zij vormen een voedingsbodem voor paddenstoelen (schimmels), varens en insecten. Al deze soorten trekken op hun beurt weer vogels en kleine zoogdieren aan.

In elk seizoen beschikbaar