CULTUUR

Geschiedenis proeven in Oisterwijk e.o.

3 uur geleden voor het laatst geboekt
We zien u graag in ons streekpark!

Nationaal Landschap het Groene Woud

Breda, Eindhoven, Helmond, ‘s-Hertogenbosch en Tilburg vormen samen BrabantStad. Nationaal Landschap Het Groene Woud vormt het ‘groene hart’ van dit stedennetwerk. Het Groene Woud telt in totaal 35.000 hectare. Het gebied heeft een gebiedskern van 7.500 hectare natuur bestaande uit bossen, moerassen, heide, vennen en agrarisch populierenlandschap. Diverse bekenden natuurgebieden behoren tot het nationaal landschap. Onder andere de Oisterwijkse bossen, de Kampina en de mortelen. Door deze zeer gevarieerde natuurkern, in combinatie met een omliggend cultuurhistorisch waardevol landschap biedt Het Groene Woud een ongekende mix van natuur, cultuur en in 2004 is Het Groene Woud door het Rijk betiteld als Nationaal Landschap. Het Groene Woud blinkt uit door: het groene karakter, de kleinschalige openheid en het samenhangende complex van beken, bolle akkers, kampen, bossen en heides. In 2008 hebben partijen uit de streek in gezamenlijkheid een ontwikkelingsstrategie voor Het Groene Woud ontwikkeld. Partijen kiezen daarin nadrukkelijk voor een ontwikkelingsgerichte benadering waarin duurzaamheid, marktgerichtheid en het versterken van de identiteit centraal staan.

Kijk eens op www.hetgroenewoud.com of op nationalelandschappen.nl.

In elk seizoen beschikbaar