ENVIRONMENT

We have something for everyone
in our varied environment

Last booked 6 hours ago
We look forward to seeing you in our park!

Oisterwijkse Bossen en Vennen

Het natuurgebied de Oisterwijkse Bossen en Vennen zijn een ideaal gebied om te wandelen of te fietsen. De Goorvenwandeling (gele route markeringen) onthult de mooiste natuurplekken. U vindt overal banken waar u van het landschap kunt genieten. Vanuit het Bezoekerscentrum Oisterwijk vertrekken spannende en leerzame excursies. Met de excursie De Nachtwachter ontdekt u het hele jaar door de geheimen van een donker bos. U spitst de oren en scherpt uw ogen en hoort en ziet mogelijk nachtdieren zoals de vleermuis en de bosuil.

In dit fantastische wandelgebied ontvlucht u voor een moment de waan en drukte van alledag. Droom weg aan de rand van stille, rustgevende vennen, die bij mist en nevel hun mysterie verhullen. Wandel langs weelderige, ontoegankelijke moerassen en moerasbossen en verwilderde akkers. Sluit uw ogen en geniet van de vele zangvogels. In de Oisterwijkse Bossen en Vennen is dichtbevolkt Nederland ineens heel ver weg.

De tientallen vennen stammen uit de laatste ijstijd. De meeste zijn gevormd door de wind. Die sleet de laagtes uit en stoof het zand op tot grote hopen eromheen. Later vulden de kommen zich met regenwater. Het Kolkven is als enige uitgesleten door het woeste water van een smeltende ijsvlakte. Futen, aalscholvers en eenden zoals de tafeleend, de kuifeend en de wintertaling bevolken het water. Ook de dodaars, een bedreigde vogel, voelt zich hier thuis.

 

Available in every season

KNOW INFORMATION OR MORE?
   +31 13 528 20 59