ENVIRONMENT

We have something for everyone
in our varied environment

Last booked 11 hours ago
We look forward to seeing you in our park!

Het Groene Woud

Breda, Eindhoven, Helmond, ‘s-Hertogenbosch en Tilburg vormen samen BrabantStad. Nationaal Landschap Het Groene Woud vormt het ‘groene hart’ van dit stedennetwerk.

Natuur, cultuur en vermaak

Het Groene Woud telt in totaal 35.000 hectare. Het gebied heeft een gebiedskern van 7.500 hectare natuur bestaande uit bossen, moerassen, heide, vennen en agrarisch populierenlandschap.
Diverse bekenden natuurgebieden behoren tot Het Groene Woud. Onder andere het natuurgebied de Oisterwijkse bossen en vennen, de Kampina en de Mortelen bij Oirschot.

Door deze zeer gevarieerde natuurkern, in combinatie met een omliggend cultuurhistorisch waardevol landschap biedt Het Groene Woud een ongekende mix van natuur, cultuur en vermaak.

Het Nationaal Landschap

In 2004 is Het Groene Woud door het Rijk betiteld als Nationaal Landschap. Het Groene Woud blinkt uit door: het groene karakter,de kleinschalige openheid en het samenhangende complex van beken, bolle akkers, kampen, bossen en heides.

In 2008 hebben partijen uit de streek in gezamenlijkheid een ontwikkelingsstrategie voor Het Groene Woud ontwikkeld. Partijen kiezen daarin nadrukkelijk voor een ontwikkelingsgerichte benadering waarin duurzaamheid, marktgerichtheid en het versterken van de identiteit centraal staan.

Kijk eens op www.hetgroenewoud.com of op www.nationalelandschappen.nl.

Available in every season

KNOW INFORMATION OR MORE?
   +31 13 528 20 59